Nærværende og trygge samtaler og skræddersyede forløb til familier

Jeg hjælper familier og børn gennem samtaler, og forløb. 

Forløb hvor forældre kan lære deres barn bedre at kende og blive endnu bedre til, at tolke og imødekomme barnets signaler og følelser.

Jeg tilbyder forældresamtaler hvor man, som par eller enlig forældre, kan arbejde med forældrerollen. 

Jeg tilbyder samtaler til forældre, som ønsker at blive bedre til at samarbejde om fælles børn.

Støtte og vejledning til familier der ønsker at skabe mere ro og overblik i hverdagen.

Familier der ønsker at arbejde med relationer, fx søskenderelationer, eller bedsteforældrerelationer.

Børn og familier i livskrise, fx skilsmisse eller andre brud eller tab i familien. 

Jeg hjælper børn og unge med diagnoser inden for ADHD og autisme-spektret eller koncentrationsvanskeligheder, og børn som har svært ved at forstå og indgå i socialt samspil og relationer kan få gavn af et forløb hos mig.

I får altid en gratis introducerende og uforpligtende samtale, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvad I har brug for.

Mit arbejde tager udgangspunkt i den neuroaffektive tilgang, der forklarer menneskets følelsesmæssige, personlige og sociale udvikling ud fra en sammensætning af nyere hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

Kontakt mig gerne hvis du er i tvivl om jeg kan hjælpe dig eller jer.

Jeg kan tilbyde

Skræddersyede forløb til børn og familier

Vi tager altid udgangspunkt i jeres behov og ønsker og finder sammen ud af, hvordan et forløb kan passe bedst til jer. Et forløb kan både være 2, 5 og 8 samtaler – eller et andet antal, afhængig af, hvad I har brug for, og kan også foregå hjemme hos jer.

Specialforløb til familier og børn med problematikker inden for
ADHD eller autisme-spektret

Jeg tilbyder specialforløb til familier med børn, der har svært ved selvregulering, socialt samspil, social kommunikation og børn, der har stort behov for rutiner og gentagelser i leg, interesser og aktiviteter.

Holdforløb for forældre

På holdet ‘Forældre på alle strenge – få musikken til at spille’, er formålet at styrke relationen til sit barn, at blive bedre til at leve sig ind i barnets signaler og følelser og blive bedre til at møde barnet, der hvor det er. Kurset indeholder oplæg, filmklip, drøftelser og arbejdsbog til forældrene. Vi starter op, når der er 2-3 familier tilmeldt. Kontakt mig for at høre mere.

I mine forløb kan vi arbejde med

Udarbejdelse af støttemateriale

Det kan fx være piktogrammer, der kan hjælpe børnene med rækkefølgen af hverdagsaktiviteter eller hjælp til, hvordan man håndterer at der kommer gæster.

Theraplay

En legebaseret og relationsbaseret meningsfuld terapiform, der styrker tilknytningen og relationen mellem barn og forældre og er god til børn med sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Børneyoga og mindfulness

I børneyoga og mindfulness bruger vi kroppen og sanserne, leger og er i bevægelse og øver det at være helt i ro med kroppen og tankerne.

Teacch

Denne metode, som står for Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children, har fokus på at opnå en helhed i menneskers hverdag. Her arbejder vi med visuelle støttesystemer, dagsskemaer, farvekoder og strukturering af de fysiske rammer.

Social Stories

Her benytter vi små, skrevne historier med billeder, som hjælper barnet til at forstå sociale situationer.

Mangler I mere overskud, håb og ro i hverdagen?

Kontakt mig, så kan vi tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer. Ring på 25 46 93 44