Jeg hedder Ninna Johansen og står bag lykkegro – familielivet i fokus. Børns trivsel og udvikling har altid været min drivkraft og jeg er meget optaget og fascineret af hvordan vi som mennesker kan udvikle os i samspil med hinanden.

Jeg drives og motiveres af den tilgang og tankegang, at alle mennesker, altid skal have mulighed for de aller bedste forudsætninger for udvikling og trivsel gennem hele livet.

Jeg hedder Ninna Johansen og står bag lykkegro – familielivet i fokus. Børns trivsel og udvikling har altid været min drivkraft og jeg er meget optaget og fascineret af hvordan vi som mennesker kan udvikle os i samspil med hinanden.

Jeg drives og motiveres af den tilgang og tankegang, at alle mennesker, altid skal have mulighed for de aller bedste forudsætninger for udvikling og trivsel gennem hele livet.

Som familievejleder vil jeg gerne hjælpe familier og børn til mere håb, energi og overskud i hverdagen. Jeg vil gerne hjælpe til at skabe flere glædesstunder, flere gode minder og oplevelser og en hverdag med færre konflikter.

Vi har alle stærke og svage sider i vores omgang med hinanden. Det er dynamikken mellem mennesker og i familier, der virkelig interesserer mig. Jeg arbejder med barnet i centrum, men med udgangspunkt i hele familien.

Hos mig vil I opleve at træne jeres kontakt med jeres følelser. At kunne mærke efter og sætte ord på, hvordan I har det hver især. Jeg arbejder for, at vi lærer at møde hinanden i de følelser, vi har og bliver i stand til at mærke egne følelser og intentioner og at afstemme os med hinanden i sociale og følelsesmæssige samspil og relationer.

Jeg har mange års praktisk-pædagogisk erfaring som pædagog i børnehaver, underviser og skolepædagog i specialtilbud og som familievejleder i det kommunale. Ved siden af er jeg blevet certificeret i neuroaffektiv psykoterapi, foruden en lang række andre kurser inden for familievejledende værktøjer og redskaber. Med mit faglige grundlag og på det menneskelige plan, mener jeg have gode forudsætninger, for at kunne hjælpe jeres familie bedst muligt.

Jeg tilbyder nærværende samtaler og forløb til familier