Pædagogisk konsulent og tovholder for kommuner

Jeg kan som konsulent bistå kommuner i sager med børn og familier, der har brug for pædagogisk afklaring. Jeg har arbejdet som familievejleder i det kommunale, og har stor erfaring med at være tovholder og lave pædagogiske udviklingsplaner for sårbare børn og familier, og børn der er i en meget låst situation, børn fx med diagnoser inden for ADHD og autisme-spektret eller koncentrationsvanskeligheder. Jeg værdsætter i høj grad tværfagligt samarbejde, og jeg bestræber mig i dette arbejde altid på at have alle relevante personer repræsenteret og informeret.

Mit arbejde tager udgangspunkt i den neuroaffektive tilgang, der forklarer menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling ud fra en sammensætning af den nyere hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

Jeg kan tilbyde

Strukturerede og rammesatte forløb for børn og familier

Specialforløb til familier og børn med problematikker inden for
ADHD eller autisme-spektret

Neuroaffektiv analyse

Kortlægning af den nærmeste følelsesmæssige udviklingszone hos børn, unge og voksne

Vejledning i pædagogiske udviklingsplaner

Forældre på alle strenge

Kursus til forældre og andre omsorgspersoner

MIM

Marshak Interaction Method
En struktureret og legebaseret vurderingsmetode

Læs mere om, hvad jeg tilbyder børn og familier her